کنز ها

تماس بگیرید

کنزها مخرو طهای ديرگدازی هستند که جهت بستن محل تخليه ذوب، در کوره های ريورب ذوب آلومينيوم کاربرد دارند که به رنگ سفيد بوده و در ابعاد مختلف توليد می گردد. ابعاد کنزهای توليدی اين شرکت به شرح زير می باشد.

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

دسته: