مواد ضد نایچه

تماس بگیرید

پودرهای عايق گرمازا مورد مصرف بر روی تغذيه های فولاد، چدن و يا فلزات غيرآهنی جهت جلوگيری از تشعشع و اتلاف حرارت از سطح تغذيه ها و همچنين افزايش راندمان تغذيه.

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

توضیحاتمشخصاتنام محصول
گرمازا جهت روی سطح تغذیه فلزات غیر آهنیپودر اخرایی رنگFR feed 9
گرمازا جهت روی سطح تغذیه فلزات آهنیپودر اخرایی رنگFR feed 100Z
گرمازا جهت روی سطح تغذیه فلزات آهنیپودر اخرایی رنگFR feed 100MG
گرمازا با کیفیت بالا جهت ساخت تغذیه های بزرگ فلزات آهنیپودر اخرایی رنگFR feed 50
گرمازا با کیفیت بالا جهت ساخت تغذیه های کوچک فلزات آهنیپودر طوسی رنگFR Feed 3
پودر عایق مخصوص پاتیل و تاندیش در مذاب فولادهای قلیاییپودر خاکستری رنگFR coverex F
گرمازا جهت ساخت تغذیه فلزات آهنی و همچنین به عنوان پودر گرمازا جهت سطح تغذیه های چدنی نیز استفاده میگردد که در دو حالت پایه آب و پایه الکل استفاده می گرددپودر طوسی رنگFR feed 100M
پودر عایق ضد ناییچه، مناسب برای سطح تغذیه قطعات فولادیپودر طوسی رنگFR coverex 707 M
پودر عایق مخصوص پاتیل و تاندیش در مذاب فولادهای اسیدیپودر خاکستری رنگFR coverex S plus
پودر عایق ضد ناییچه، مناسب برای سطح تغذیه قطعات فولادیپودر طوسی رنگFR coverex 707
عایق و گرمازا با کیفیت بسیار بالا مناسب برای شمش ریزی تک باری (ingot casting) و تغذیه های بزرگ فولادی که تا دو برابر حجم خودش منبسط می شودپودر طوسی رنگFR dex F 3
پودر عايق جهت سطح پاتيل و تانديش مذاب فولادپودر طوسی رنگFR coverex 250
پودر عايق جهت سطح پاتيل و تانديش مذاب فولادپودر طوسی رنگFR coverex 250ki N