اسلیو های گرمازا کور (Sleeve 444 plus)

تماس بگیرید

اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

اسليوهای گرمازا-عايق جهت تغذیه گذاری قطعات ريخته گری چدن ها و فولادها به کار برده می شوند.

Capacity(dm3)H(mm)h(mm)D0(mm)d0(mm)DU(mm)du(mm)ME(cm)MG(cm)Sleeve plus 444
0.0771.5635935.562.541.51.100.754/7 Sleeve plus 444
0.10978559366342.51.200.804/95 Sleeve plus 444
0.138070704873.5521.500.955/8 Sleeve plus 444
0.189178.57652.58057.51.551.056/9 Sleeve plus 444
0.25116.510573507958.51.601.106/12 Sleeve plus 444
0.30998789.5659469.51.801.257/10 Sleeve plus 444
0.4210896.59971.5102792.051.408/11 Sleeve plus 444
0.58120104.511081115892.251.55Sleeve plus 444 9/12K
0.8017015413081121932.851.789/12 Sleeve plus 444