اسلیو های بیضی

تماس بگیرید

اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

Capacity(dm3)W(mm)H(mm)B(mm)A(mm)ME(cm)MG(cm)Sleeve PLUS
1.2015150147602.601.70Sleeve 444 PLUSO4
1.7020150160803.002.00Sleeve 444 PLUSO5
3.50202002001003.902.60Sleeve 222 PLUSO6
5.25203002001004.503.00Sleeve 222 PLUSO6*300
5.10222002401204.402.90Sleeve 222 PLUSO7
7.63223002401205.023.46Sleeve 222 PLUSO7*300
7.00242002801404.803.20Sleeve 222 PLUSO8
10.50243002801405.623.88Sleeve 222 PLUSO8*300
9.10262003201605.203.60Sleeve 222 PLUSO9
11.60282004002005.503.80Sleeve 222 PLUSO10
14.30302004002006.104.20Sleeve 222 PLUSO11
18.42332004552306.684.61Sleeve 222 PLUSO12
21.78322004952507.004.82Sleeve 222 PLUSO13
2.65202001601003.562.45Sleeve 444 PLUS 100*160*200