اسلیو های استوانه ای

تماس بگیرید

اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

Capacity(dm3)D(mm)H(mm)ME(cm)MG(cm)Sleeve
0.29179-72651.841.19Sleeve 444 plus EX80
0.65801282.291.53Sleeve 444 plus 80*128
0.758015002.371.57Sleeve 444 plus 80*150
0.41190-83702.101.34Sleeve 444 plus EX90
0.89090-831402.551.70Sleeve 444 plus EX90*140
0.781001002.501.66Sleeve 444 plus 100*100
0.9811001252.671.78Sleeve 444 plus 100*125
1.181001502.811.87Sleeve 444 plus 100*150
1.841251503.312.21Sleeve 444 plus 125*150
2.651501503.752.50Sleeve 444 plus 150*150
3.531502004.102.73Sleeve 222 plus 150*200
5.291503004.353.00Sleeve 222 plus 150*300
5.371852004.583.16Sleeve 222 plus 180
8.051853005.113.53Sleeve 222 plus 180*300
8.302302005.113.65Sleeve 222 plus 225
12.312802005.764.12Sleeve 222 plus 275
16.083202006.224.44Sleeve 222 plus 320
17.812803006.684.77Sleeve 222 plus 275-300
19.793552006.584.70Sleeve 222 plus 350
25.124002007.005.00Sleeve 222 plus 400
39.255002007.785.56Sleeve 222 plus 500